Ricky and Ronnies | Success starts with us!

Single post

Cơ quan chức năng khẳng định Tân Hiệp Phát không sử dụng nguyên liệu hết hạn

Không có bằng chứng Tân Hiá» p Phát sá»­ dụng nguyên liá» u hết hạn. Ä Ã³ là khẳng Ä á» nh của ông Nguyá» n Thành Danh – Chi cục phó Chi cục Quản lý thá» trÆ°á» ng (QLTT) tá» nh Bình DÆ°Æ¡ng – má» t trong ba Ä Æ¡n vá» trá»±c tiếp kiá» m tra hành chính Công ty Tân Hiá» p Phát (THP) vào ngày 26.5.2009. à ng Ä Ã£ phát biá» u ná» i dung trên trong cuá» c há» p báo tại TP.HCM vào chiá» u ngày 12.6, do Hiá» p há» i Bia – Rượu – NÆ°á» c giải khát VN tá» chức.

Ngày 26.5, ông Danh cho biết khi tiến hành kiá» m tra những thùng hÆ°Æ¡ng liá» u hết hạn sá»­ dụng của Công ty Tân Hiá» p Phát Ä ang Ä á» trong kho hàng tại sá» 169 NÆ¡ Trang Long (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có ghi rõ hàng chá» thanh lý và tất cả Ä á» u có Ä áº§y Ä á»§ hóa Ä Æ¡n chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa…

Bên cạnh Ä Ã³, QLTT tá» nh Bình DÆ°Æ¡ng nói riêng, các cÆ¡ quan chức nÄ ng á» Bình DÆ°Æ¡ng và Trung Æ°Æ¡ng nói chung chÆ°a há» có bất kỳ má» t kết luận nào thá» hiá» n Công ty THP Ä Æ°a vào sản xuất kinh doanh những hÆ°Æ¡ng liá» u hết hạn sá»­ dụng.TrÆ°á» c Ä Ã³, ngày 21/5, cÆ¡ quan QLTT Bình DÆ°Æ¡ng Ä Ã£ kiá» m tra trên 258 tấn nguyên liá» u, hÆ°Æ¡ng liá» u trong kho. Tất cả nguyên liá» u, hÆ°Æ¡ng liá» u công ty Ä ang sá»­ dụng Ä á» sản xuất Ä á» u còn hạn sá»­ dụng. Riêng tại khu vá»±c kho thanh lý, có hÆ¡n 9.000kg hÆ°Æ¡ng liá» u cá» t á» i hết hạn sá»­ dụng, có treo bảng thanh lý.

à ng Nguyá» n VÄ n Bản, Chi Cục trÆ°á» ng Chi cục quản lý thá» trÆ°á» ng Bình DÆ°Æ¡ng khẳng Ä á» nh, Công ty TNHH Tân Hiá» p Phát không há» có sai phạm; quy trình sản xuất tại Tân Hiá» p Phát Ä Æ°á»£c thá»±c hiá» n và giám sát bá» i các chuẩn quá» c tế (HACCP, ISO…) nghiêm ngặt vá» vá» sinh an toàn thá»±c phẩm, do vậy không thá» có viá» c nguyên liá» u quá hạn có thá» lá» t vào sản xuất.
CÅ©ng theo ông Bản, kết luận lô hàng hÆ¡n 9.000kg hÆ°Æ¡ng liá» u cá» t á» i quá hạn sá»­ dụng Ä Ã£ Ä Æ°á»£c tách riêng và Ä á» cùng vá» i hàng hóa quá hạn chá» thanh lý nên không phạt hành chính, sá» hàng hóa này phải bá» tiêu hủy. Công ty Tân Hiá» p Phát cam kết sẽ tá» chức tiêu hủy sá» nguyên liá» u quá hạn này vào thá» i gian sá» m nhất vá» i sá»± chứng kiến của các cÆ¡ quan chức nÄ ng.

Má» t bằng chứng xác thá»±c nữa là ngay thá» i Ä iá» m Ä Ã³ ngày 22/6/2009, thanh tra Sá» Y tế TPHCM Ä Ã£ có kết quả xét nghiá» m các mẫu sản phẩm lấy ngẫu nhiên ngoài thá» trÆ°á» ng gá» m Soya sữa Ä áº­u nành Number 1 cao cấp, sữa Ä áº­u nành Number 1, Trà xanh vá» chanh không Ä á» , Trà Barley Không Ä á» Ä á» u Ä áº¡t chá» tiêu cảm quan và lý hóa theo quy Ä á» nh và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Ä Ã£ Ä Æ°á»£c chứng nhận.Ä Ã³ má» i là toàn bá» sá»± thật của vụ viá» c hoàn toàn không nhÆ° những gì trên mạng và má» t sá» báo không chính thá» ng bàn tán có chủ Ä Ã­ch nhằm câu view bằng cách bóp méo sá»± viá» c dá» gây nhầm lẫn, và má» t sá» Ä á» i thủ cạnh tranh không lành mạnh Ä á» hạ bá» uy tín của Ä á» i thủ.

Ngày 17/6, Bá» Công ThÆ°Æ¡ng cÅ©ng có vÄ n bản khẳng Ä á» nh nhà sản xuất nÆ°á» c giải khát Number One, Trà Xanh Không Ä á» , Trà Thảo Má» c Dr Thanh cùng nhiá» u mặt hàng khác của Công ty TNHH Tân Hiá» p Phát không vi phạm trong quá trình sản xuất. Còn theo công bá» tại buá» i há» p báo, ngày 18/6/2009, Chi cục Quản lý thá» trÆ°á» ng Bình DÆ°Æ¡ng có thông báo sá» 121/TB-QLTT kết luận: “Sá» nguyên liá» u, hÆ°Æ¡ng liá» u liên quan Ä áº¿n lô hàng tá» kiá» m tra tại Công ty Tân Hiá» p Phát khi Ä Æ°a vào vẫn còn hạn sá»­ dụng”.

Má» t diá» n biến khác, ngày 22/6, thanh tra Sá» Y tế TPHCM Ä Ã£ có kết quả xét nghiá» m các mẫu sản phẩm lấy ngẫu nhiên ngoài thá» trÆ°á» ng gá» m Soya sữa Ä áº­u nành Number 1 cao cấp, sữa Ä áº­u nành Number 1, Trà xanh vá» chanh không Ä á» , Trà Barley Không Ä á» Ä á» u Ä áº¡t chá» tiêu cảm quan và lý hóa theo quy Ä á» nh và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Ä Ã£ Ä Æ°á»£c chứng nhận.

Thạc sÄ© Nguyá» n VÄ n Hùng – Phó Chủ tá» ch kiêm Tá» ng thÆ° ký Hiá» p há» i Bia – rượu – nÆ°á» c giải khát Viá» t Nam cho biết: “Vá» i trách nhiá» m là cÆ¡ quan Ä áº¡i diá» n và bảo vá» lợi ích hợp pháp của há» i viên cÅ©ng nhÆ° luôn Ä áº£m bảo quyá» n lợi ngÆ°á» i tiêu dùng trong lÄ©nh vá»±c thức uá» ng; Hiá» p há» i khẳng Ä á» nh Công ty TNHH Tân Hiá» p Phát trong hÆ¡n má» t thập ká»· qua Ä Ã£ thá»±c hiá» n Ä áº§y Ä á»§ những tiêu chuẩn cao nhất vá» chất lượng và sản xuất”.

Reference Links:[dcl=20355]

23 Jul 2016

There are no comments for Cơ quan chức năng khẳng định Tân Hiệp Phát không sử dụng nguyên liệu hết hạn

Leave a Reply

 • Must Check!

  -
 • Login

 • Our Calendar

  April 2021
  M T W T F S S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Calendar

  April 2021
  M T W T F S S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • -